>>>Technische informatie Ambla

Technische informatie Ambla

AMBLA

Contract Upholstery Fabrics

Infectiebeheersing in Zorginstellingen

De toename van het aantal MRSA infecties en de vraag in hoeverre ziekenhuizen schoon en hygiënisch zijn, zijn uitgebreid in de media besproken. Het complexe probleem van infectiebeheersing staat hoog op de prioriteitenlijst van professionele zorgspecialisten. Er worden reinigingsmethoden ontwikkeld om de verspreiding te voorkomen van MRSA, E-coli en andere bacteriën die zich kunnen verspreiden door middel van direct en indirect contact. Bij de verspreiding door direct contact speelt persoonlijke hygiëne een grote rol. MRSA en andere schadelijke bacteriën kunnen echter ook worden verspreid door contact met geïnfecteerde oppervlakken. In dit geval is een belangrijke rol weggelegd voor de keuze en het onderhoud van meubelstoffen in zorginstellingen.

Over het algemeen worden in ziekenhuis-meubilair stoffen gebruikt met een toplaag van vinyl. De belangrijkste reden hiervoor is, dat vinyl, in tegenstelling tot andere meubelstoffen, geen water opneemt, geen vocht vasthoudt en na reiniging volledig droog kan worden gemaakt. Onderzoek heeft uitgewezen, dat de levensduur van MRSA bacteriën aanmerkelijk wordt bekort in een droge omgeving.

AMBLA en Actifresh©

 

Als direct antwoord op de uitdaging van infectiebeheersing is in 2005 aan de gehele AMBLA collectie Actifresh© toegevoegd, een antibacterieel product vervaardigd door British Sanitized Ltd.

Actifresh© wordt in de productiefase aan het vinyl toegevoegd. Het is geen oppervlakte-behandeling en dus blijft de effectiviteit na regelmatige reiniging behouden. Naast de hierboven beschreven voordelen, gaat Actifresh© ook de vorming van schimmel en meeldauw tegen en helpt muffe luchtjes voorkomen.

  • Uit tests van British Sanitized, bevestigd door onafhankelijk onderzoek in opdracht van  Wardle Storeys, blijkt, dat AMBLA stoffen die Actifresh©* bevatten de verspreiding van MRSA, E-coli en andere schadelijke bacterien op het oppervlak tegengaan.

AMBLA en reiniging

  • AMBLA is bestand tegen milde zuren, alkali-houdende stoffen, dranken en gewone vlekken.
  • AMBLA moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van vuil te voorkomen en haar uiterlijk te behouden.
  • Reinigen met een vochtige doek gedrenkt in zeepsop en daarna goed spoelen met schoon water. Goed drogen.
  • Voor het verwijderen van hardnekkig vuil mag een zachte borstel met zeepsop worden gebruikt. Daarna het oppervlak goed spoelen met schoon water en drogen.
  • Chemische verkleuringen, zoals inktvlekken, fruitvlekken of verf van kledingstoffen, moeten direct worden verwijderd om langdurige vlekvorming te voorkomen.
  • Gebruik geen oplosmiddelen, bleekmiddelen, schuurmiddelen, synthetische schoonmaakmiddelen, meubelwas of spuitbussen waarin aërosol is verwerkt.
  • Desinfecterende middelen mogen worden gebruikt in oplossing, zoals voorgeschreven door de fabrikant. Dit geldt tevens voor Haz-Tabs en andere desinfecterende middelen die gewoonlijk worden gebruikt in ziekenhuizen. AMBLA oppervlakken zijn bestand tegen NaDCC (sodium dichloroisocyanurate), mits daarna worden gereinigd met schoon water en goed worden gedroogd.

Overige informatie

Meer informatie over de AMBLA collecties, over Actifresh© en over de reiniging en het onderhoud van AMBLA, kunt u vinden op de AMBLA website. U kunt ook contact op nemen met het verkoopkantoor :

Wardle Storeys (Earby) Ltd. is goedgekeurd volgens de TS16949 kwaliteitsstandaard en de ISO14001 Milieu standaard.

Actifresh© is een geregistreerd handelsmerk van British Sanitized Ltd. Registratienummer 12118.99.